แอพผ่อนของ

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 24% ต่อปี
เงินเดือนรึรายได้: ไม่กำหนดแต่ต้องมีรายได้ประจำ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 24% ต่อปี
ระยะเวลาเงินกู้: สูงสุด 36 เดือน
อายุผู้กู้: ตั้งแต่ 20-35 ปี
เงื่อนไขและรายละเอียด: สมัครแอพผ่อนของออนไลน์ ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ ปลอดภัย 100%

แอพผ่อนของ Thisshop ผ่อนสินค้าไม่มีบัตร ผ่อนโทรศัพท์ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว!

อยากผ่อนของแต่ไม่มีบัตรเครดิต แอพผ่อนของไม่ใช้บัตรช่วยคุณได้! โดยสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนของหรือผ่อนโทรศัพท์ไม่มีบัตรรับของก่อน สามารถใช้บริการของแอพผ่อนของ Thisshop ได้ง่ายๆเพียงแค่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS และสามารถลงสมัครออนไลน์และทะเบียนได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์, บัญชี LINE, และบัญชี Facebook โดยให้วงเงินในการใช้งานสูงสุดถึง 1 แสนบาท (ข้อมูลอัพเดต 2567)

แอพผ่อนของ คืออะไร? มีวิธีการใช้งานอย่างไร?

ผู้ที่สนใจ app ผ่อนของ 2024 ไม่ว่าจะเป็นแอพผ่อนโทรศัพท์, แอพผ่อนโทรศัพท์ไม่ใช้บัตร, แอพผ่อนสินค้า, แอพผ่อนสินค้าไม่ใช้บัตร, หรือแอพผ่อนของไม่ใช้บัตรเครดิต ซึ่งเป็นบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ล่าสุดที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถซื้อของต่างๆแบบผ่อนชำระได้โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต 

โดยแอพผ่อนของจะเป็นการให้บริการวงเงินสำหรับใช้จ่ายในการซื้อของในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ซึ่งแอพผ่อนของ Thisshop ให้วงเงินสูงสุดถึง 1 แสนบาท นักศึกษาที่ไม่มีรายได้ประจำก็สามารถสมัครได้ ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาเท่านั้น ถือว่าเป็นการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและตอบโจทย์ผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิตแต่อยากซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระเป็นอย่างมาก

เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัครแอพผ่อนของ Thisshop

การสมัครรับเครดิตในแอพผ่อนของ Thisshop จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือผู้สมัครที่ประกอบอาชีพเป็นนักศึกษา, ผู้สมัครที่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนหรือข้าราชการ, และผู้สมัครที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งเอกสารที่ใช้ในแต่ละประเภท มีรายละเอียดและข้อมูลสำคัญ ดังนี้

  1. ผู้สมัครที่ประกอบอาชีพเป็นนักศึกษา

สำหรับผู้สมัครที่ประกอบอาชีพนักศึกษา จะใช้เอกสารในการประกอบการขอเครดิตเพียง 2 อย่าง คือบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมหน้าระเบียนประวัติ โดยจะต้องศึกษาอยู่ระดับ ปวส. ขึ้นไปเท่านั้น

  1. ผู้สมัครที่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนหรือข้าราชการ

ผู้สมัครที่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนหรือข้าราชการ ใช้เอกสารในการสมัครทั้งหมด 3 อย่าง คือบัตรประจำตัวประชาชน, สลิปเงินเดือนแบบกระดาษคาร์บอนฉบับจริงเดือนล่าสุด แต่สำหรับผู้ที่สลิปเงินเดือนไม่ใช่กระดาษคาร์บอน สามารถพิมพ์สำเนาสลิปเงินเดือนแนบพร้อมกับสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลังจำนวน 2 เดือนเพื่อใช้เป็นเอกสารในการสมัครได้เช่นกัน

  1. ผู้สมัครที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ

สำหรับผู้สมัครที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการและต้องการสมัครแอพผ่อนของ Thisshop จะต้องใช้เอกสารในการสมัครทั้งหมด 3 อย่าง คือ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบทะเบียนการค้าหรือทะบียนพาณิชย์ฉบับจริง และหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนพร้อมประทับตราบริษัท

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินเดือนรึรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลาเงินกู้ 60 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ จาก 6000 บาท
ระยะเวลาเงินกู้ 1-60 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ ตั้งแต่ 15000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลาเงินกู้ 12-60 เดือน