สินเชื่ออิ่มใจ

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่มีข้อมูล
เงินเดือนรึรายได้: 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาเงินกู้: 60 เดือน
อายุผู้กู้: ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขและรายละเอียด: สินเชื่ออิ่มใจออมสิน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

มาตรการสินเชื่ออิ่มใจพร้อมให้บริการแล้วเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด 2567/2024 ไปด้วยกัน

เป็นที่ทราบกันดีว่าด้วยความยากลำบากในการใช้ชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดในยุคปัจจุบัน 2567/2024 ทำให้ผลกระทบต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหนึ่งในกลุ่มสถานประกอบการณ์ที่ได้รับผลหนักไม่แพ้กันกับธุรกิจประเภทอื่นคงเป็นธุรกิจอะไรไปไม่ได้นอกจากธุรกิจประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาของธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งได้เผชิญหน้าระลอกแล้วระลอกเล่าของการแพร่ระบาดในรอบหลายครั้งที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ถือเป็นระลอกที่ 3 ของการแพ่ระบาด ซึ่งดูเหมือนจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการสินเชื่ออิ่มใจร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติที่กำหนดคือ จะต้องเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ให้บริการในลักษณะถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหารที่มีหน้าร้านชัดเจน หรือร้านอาหารที่ประกอบกิจการในลักษณะภัตตาคาร เป็นต้น ทั้งนี้มาตรการสินเชื่ออิ่มใจถือเป็นมาตราการประเภทสินเชื่อร้านอาหารที่มีไว้เพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นหลัก แต่ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบอาชีพร้านอาหารในลักษณะหาบเร่แผงลอยจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่ออิ่มใจที่สำคัญมีอะไรบ้าง

สินเชื่ออิ่มใจเรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อผู้ประกอบการที่ให้บริการประเภทร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นหลัก และยังเป็นสินเชื่อที่มุ่งเน้นด้านการเยียวยาเป็นหลัก ทำให้สินเชื่ออิ่มใจของธนาคารออมสินเป็นสินเชื่อประเภทที่ไม่ต้องมีหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้ ทั้งนี้มีคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนสำคัญดังต่อไปนี้

  1. จะต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการกิจการประเภทร้านอาหารเป็นหลัก (กล่าวคือจะต้องมีสถานที่ในการให้บริการที่ชัดเจนประเภท อาคาร ห้างร้าน หรือบูธในการจัดจำหน่ายอาหาร)
  2. ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
  3. จะต้องมีรูปภาพที่ถ่ายคู่ระหว่างผู้ประกอบการในการขอสินเชื่อกับสถานที่ และจะต้องไม่ยกเลิกการจ้างงานของลูกจ้าง
  4. จะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในทุกระดับและทุกตำแหน่งของธนาคารออมสิน
  5. ต้องได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตามจริง
  6. จะต้องมีบัญชีเงินฝากที่เปิดคู่กับธนาคารออมสิน

นอกจากนี้แล้วรายละเอียดของสินเชื่ออิ่มใจ ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.99% ต่อปี มีระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี (หรือคิดเป็นจำนวน 60 งวด) และสินเชื่ออิ่มใจวงเงินสูงสุดในการให้บริการจะอยู่ที่ 100,000 บาทต่อราย

วิธีสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินทำอย่างไร

การสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินมีช่องทางในการเข้าถึงได้ 2 ช่องทางเป็นหลักได้แก่
1. สมัครลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th
2. สามารถสมัครลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจได้ที่สาขาหรือจุดให้บริการการแผนกสินเชื่อออมสิน

เมื่อเลือกช่องทางในการสมัครแล้วธนาคารออมสินจะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร พร้อมกันนี้หากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจะต้องดำเนินการยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินหรือที่แอป Mymo

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินเดือนรึรายได้ จาก 6000 บาท
ระยะเวลาเงินกู้ 1-120 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ จาก 5500 บาท
ระยะเวลาเงินกู้ 1-72 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ จาก 7000 บาท
ระยะเวลาเงินกู้ 6-120 เดือน