กู้เงินออมสิน

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 4-28% ต่อปี
เงินเดือนรึรายได้: จาก 6000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 4-28% ต่อปี
ระยะเวลาเงินกู้: 1-120 เดือน
อายุผู้กู้: 20-65 ปี
เงื่อนไขและรายละเอียด: วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20000 - 5000000 บาท

กู้เงินออมสิน สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน เพื่ออาชีพอิสระไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน

อย่างที่ทราบกันดีว่าในปี 2567 (2024) เกิดวิกฤตโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ทำให้หลาย ๆ คนอาจประสบปัญหาทางการเงิน เงินขาดมือ เงินไม่พอใช้ หมุนเงินไม่ทัน ต้องการใช้เงินก้อนด่วน โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องทำอาชีพอิสระต่าง ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ ไม่มีงานเข้าเงินหดขั้นสุด สถาบันการเงินรวมถึงออมสินเองจึงได้เปิดโครงการกู้เงินออมสิน ปล่อยสินเชื่อฉุกฉินออมสินมาให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้คลายทุกข์ จะหันหาเงินนอกระบบรายเดือนก็ดอกเบี้ยสูง แน่นอนว่าเราได้ไปรวบรวมข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนโดยเฉพาะอาชีพอิสระมาให้ได้ศึกษากัน

ต้องบอกก่อนว่าจริง ๆ แล้วออมสินปล่อยสินเชื่อในปี 2567 (2024) มาช่วยคลายความทุกข์ด้านการเงินช่วงโควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นกู้เงินออมสินสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ทำงานประจำ ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท และส่วนที่สองที่เราจะพูดถึงวันนี้ คือกู้เงินออมสินสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท

ทำความรู้จักสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 2567 (2024)

กู้เงินออมสินผ่านสินเชื่อฉุกเฉินจะเป็นในส่วนของผู้ที่ทำอาชีพอิสระ ไม่ได้เป็นเกษตรกร ไม่มีรายได้เข้าประจำต่อเดือน หรือรวมเดือนหนึ่งแล้วมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท โดยจะสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ต่อเดือนเพียง 0.10% ช่วงระยะเวลาการกู้จะให้แบบไม่เกิน 2 ปี (730 วัน) และจะยังไม่ต้องจ่ายหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง 6 งวดแรก พูดง่าย ๆ ว่าเริ่มจ่ายในงวดที่ 7 เป็นการหักเงินจากบัญชีธนาคารของผู้กู้โดยตรง ที่สุดคือไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันใด ๆ ด้วยเลย บอกเลยว่าออมสินปล่อยสินเชื่อนี้มาเพื่อช่วยเหลือจริง ๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลย

คุณสมบัติผู้กู้เงินออมสินผ่านสินเชื่อฉุกเฉิน

หลายคนอาจจะพอเข้าใจบ้างแล้วแต่เพื่อให้เห็นภาพ เข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นจึงจะมาแสดงรายละเอียดให้ ดังนี้

  1. เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ขาย ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป เป็นต้น (ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรด้วย)
  2. มีรายได้ต่อเดอืนไม่เกิน 30,000 บาท
  3. เป็นบุคคลสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
  4. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินออมสินแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  5. มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้
  6. ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จริง ๆ

สำหรับใครที่ต้องการขอสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 2567 (2024) ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.gsb.or.th อ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใครมีหนี้ค้างให้นำเอกสาจ่ายหนี้ตามปกติมาด้วย และหลกฐานยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 นำไปติดต่อธนาคารตามกำหนด รอ SMS ยืนยันรับเงินผ่านบัญชีภายใน 3 วัน ทั้งนี้โครงการกู้เงินออมสินที่ว่าเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2567 และจะสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2567 (หรือจนกว่าจะมีผู้ขอสินเชื่อเต็มวงเงินซึ่งสินเชื่อพิเศษได้ปิดระบบชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อย)

 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินเดือนรึรายได้ ตั้งแต่ 6000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลาเงินกู้ 6-60 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ ตั้งแต่ 12000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลาเงินกู้ 12-60 เดือน
เงินเดือนรึรายได้ 10,000 บาท
ระยะเวลาเงินกู้ 60 เดือน